Tag Archives: กฎหมายแรงงาน

วันที่ 7 เม.ย. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากอาจารย์นันทพล พุทธพงษ์

ภาพอาจารย์นันทพล พุทธพงษ์ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพอาจารย์นันทพล พุทธพงษ์ (ซ้าย) มอบหนังสือ โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้รับมอบหนังสือ จำนวน 7 เล่ม จากอาจารย์นันทพล พุทธพงษ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีความประสงค์มอบให้กับสำนักหอสมุดกลาง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า ของนักศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งผู้ใช้บริการทั่วไป Continue reading วันที่ 7 เม.ย. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากอาจารย์นันทพล พุทธพงษ์