สารานุกรมอันดามัน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวมเรื่องราวเกี่ยวกับสรรพชีวิตใต้ทะเลและธรรมชาติทางทะเล อธิบายถึงลักษณะและจุดที่พบ ชื่อสามัญ การจำแนกหมวดหมู่ สัณฐานวิทยา และข้อมูลทางชีววิทยาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ชื่อเรื่อง: สารานุกรมอันดามัน ผู้เขียน: ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และคณะ สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3 สารบัญ สาหร่าย  …
สารานุกรมพืชและสัตว์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมจากชุดธรรมชาติศึกษา ประกอบด้วยเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์ในหมวดหมู่ต่างๆ ชีวิตในสวนสัตว์เมืองไทย สัตว์น้ำที่เป็นอาหารคนไทยทั้งสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็ม ผักและผลไม้ในเมืองไทย พร้อมภาพประกอบ ชื่อเรื่อง: สารานุกรมพืชและสัตว์ ผู้แต่ง: ผศ. สุรินทร์ มัจฉาชีพ, ผศ. สมสุข มัจฉาชีพ สถานที่: ชั้น 3 อาคาร …
ชีพจรไพร
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือสารคดีภาพชีวิตสัตว์ป่าเมืองไทย เสนอเรื่องราวของป่า และสัตว์ป่าที่มีชีวิตโดยอาศัยธรรมชาติที่คำจุนซึ่งกันและกัน เมื่อทำลายสิ่งหนึ่งก็เท่ากับทำลายสิ่งหนึ่งไปพร้อมกัน ตราบใดที่มีพื้นที่ป่าอันสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิดก็ได้อาศัยเป็นบ้านอยู่ หลับนอน หลบภัย และแหล่งอาหาร
สัตว์ 12 นักษัตรไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เรื่องราวของสัตว์ 12 ชนิดใน 12 นักษัตรกับคนไทย โดยประมวลลักษณะเด่นทางชีววิทยา และพฤติกรรมของสัตว์ทั้ง 12 ชนิด และความเกี่ยวข้องผูกพันกับคนไทย ทั้งที่มีปรากฎในความเชื่อ ศิลปกรรมและวิถีชีวิตไทย มาแต่อดีตจนปัจจุบัน