คิดแบบ เนลสัน แมนเดลา Nelson Mandela
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ผู้เคลื่อนไหวในทางสันติเพื่อต่อต้านการเหยียดผิว ผู้นำกลุ่มกองกำลังติดอาวุธ จนกระทั้งถูกจำคุกนานถึง 27 ปี และก้าวสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรก ที่ได้รับเลือกตั้งตามกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้องของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กับแนวคิด และเส้นทางชีวิตหลายสิบปีที่ไม่ธรรมดาของเนลสัน แมนเดลา รัฐบุรุษแห่งสันติภาพผู้เป็นที่รักและทรงอิทธิพลระดับโลก บอกเล่าไว้ได้อย่างกระชับและน่าสนใจในหนังสือเล่มนี้แล้ว
หนทางไกลสู่เสรีภาพ (Long Walk to Freedom)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
อัตชีวประวัติที่เป็นดังมหากาพย์ทรงพลัง และสร้างแรงบันดาลใจ ของเนลสัน แมนเดลา ผู้นำการต่อต้านการเหยียดผิว ประธานาธิบดีคนแรกของแอฟริกาใต้ และผู้ได้รับราลวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 1993 ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่ไม่ธรรดาของเขาผ่านตัวหนังสือด้วยตนเอง
ใคร ๆ ก็เคยยี่สิบ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ก่อนจะได้เป็นบุคคลสำคัญ และเป็นที่รู้จักของใครต่อใคร ย่อมต้องเคยเป็นคนไม่สำคัญมาก่อน เขาเหล่านั้นผ่านชีวิตช่วงวัยรุ่นกันมาแล้วทั้งนั้น และในช่วงอายุ 20 ปี พวกเขาเหมือนหรือแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร ติดตามได้ในสารคดีที่เล่าเรื่องประวัติบุคคลสำคัญได้อย่างน่าสนใจ
พระเอกในวรรณคดี
รายชื่อหนังสือแนะนำ
วรรณคดีเป็นมรดกโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้านภาษา และวัฒนธรรม รวมทั้งอารยธรรมของประเทศไทยที่คนไทยควรหวงแหน และภาคภูมิใจ ในความเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติ พระเอกในวรรณคดี เล่มนี้ ได้รวบรวมพระเอกในวรรณคดีจากเรื่องต่างๆ ถึง 23 ตัวละคร เป็นเรื่องที่รู้จักกันดีของคนทั่วไป ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยกล่าวถึง ลักษณะเด่นของตัวละครในแต่ละตัว รูปแบบของเรื่องราวต่างๆ พร้อมแทรกข้อคิดเพื่อให้เยาวชน หรือผู้อ่านได้ซาบซึ้งในตัวละครหรือเรื่องราวโดยย่อแล้ว จะทำให้เกิดความรักในวรรณคดีอันทรงคุณค่า …
ชีวิตและงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมชีวิตประวัติ และผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ศิลปินชาวอิตาเลียน ที่ได้อุทิศชีวิตของท่านให้แก่วงการศิลปะ ได้วางรากฐานการศึกษาศิลปะร่วมสมัยของไทย รวมทั้งได้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนศิลปากร และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนั้นท่านยังมีความสามารถในการเขียนตำรา และบทความเกี่ยวกับศิลปะ และวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี