รู้เก็บ รู้ใช้ ระดับประชาชนทั่วไป

รู้เก็บ รู้ใช้ ระดับประชาชนทั่วไป

รู้เก็บ รู้ใช้ เป็นโครงการประกวดเรื่องสั้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนพับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน) ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไป ได้ถ่ายทอดจินตนา ความคิด และประสบการณ์เกี่ยวกับการออม การใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า ผลงานสร้างสรรค์อำนวยประโยชน์ให้ผู้อ่าน ทั้งมุมมองของการรู้เก็บ รู้ใช้ คู่กับความเพลิดเพลินในเรื่องสั้นเรื่องต่างๆ ที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวมผลงานเรื่องสั้นที่เข้ารอบ โดยแบ่งเป็น 2 เล่ม คือ ผลงานระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และรวมผลงานของประชาชนทั่วไป

ชื่อเรื่อง: รู้เก็บ รู้ใช้ ระดับประชาชนทั่วไป

เรียบเรียงโดย: องอาจ จิระอร

สถานที่: ชั้น 2 อาคาร 1

สารบัญ

 • 10 เรื่องสั้นระดับประชาชนทั่วไปที่ได้รับรางวัล
 • คุณยายที่รัก  หน้า   13
 • จำเรียง  หน้า   31
 • เพียงน้อยนิด…เริ่มวันนี้จึงมีค่ามหาศาล  หน้า   49
 • เล่าขานสู่หลานรัก  หน้า   71
 • สมปองค้าของเก่า  หน้า   91
 • เช้าใหม่ของวันนี้  หน้า 107
 • บ้านหลังเล็ก  หน้า 123
 • ครั้งนั้นคืนนี้  หน้า 141
 • วันใหม่ใต้แสงแดด  หน้า 159
 • เศษเงิน  หน้า 175