วัสดุที่ใช้ผลิตและตกแต่งเสื้อผ้า

หนังสือเรื่อง วัสดุที่ใช้ผลิตและตกแต่งเสื้อผ้านี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ ที่ใช้ผลิตและตกแต่งเสื้อผ้า เริ่มจาก..

 • – วัสดุหลักที่ใช้ เช่น ผ้าทอ ผ้าทัก ผ้าไม่ทอ
 • – วัสดุที่ใช้ผลิตเสื้อผ้า เช่น ผ้าซับใน ผ้ารองใน ผ้ารองทรง
 • – วัสดุตกแต่งเสื้อผ้า เช่น กระดุม ซิป ลูกไม้
 • – การตกแต่งเสื้อผ้าด้วยวิธีต่างๆ เช่น การตกแต่งด้วยตะเข็บ การจีบแบบต่างๆ   การทำสม็อค การตีเกล็ด การต่อผ้า
 • – เครื่องประกอบการตกแต่งเสื้อผ้า ได้แก่ เข็มกลัด ผ้าพันคอ ดอกไม้ ผ้าเช็ดหน้า และถุงมือ

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการด้านการผลิตเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และผู้ที่สนใจ ให้มีความเข้าใจในการใช้วัสดุสำหรับการตกแต่งเสื้อผ้าก่อนการผลิต

ชื่อเรื่อง: วัสดุที่ใช้ผลิตและตกแต่งเสื้อผ้า

เรียบเรียงโดย: สาคร ชลสาคร

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3, ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำ  หน้า   11
 • บทที่ 1 วัสดุหลักที่ใช้ผลิตเสื้อผ้า  หน้า   13
 • บทที่ 2 วัสดุรองที่ใช้ผลิตเสื้อผ้า  หน้า   43
 • บทที่ 3 วัสดุตกแต่งเสื้อผ้า  หน้า   47
 • บทที่ 4 การตกแต่งเสื้อผ้า  หน้า   99
 • บทที่ 5 การทดสอบวัสดุประกอบและตกแต่งเสื้อผ้า  หน้า 119
 • บทที่ 6 เว็บไซต์วัสดุที่ใช้ผลิตเสื้อผ้า  หน้า 131
 • สารบาญภาพ  หน้า 139
 • บรรณานุกรม  หน้า 142