ปวดหลังหายได้ด้วยธรรมชาติบำบัด

หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงอาการที่ปวดหลังที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันว่า บางคนปวดหลังเป็นประจำ บางคน เป็นๆ หายๆ บางคนปวดขึ้นมาเฉียบพลันและมีอาการรุนแรง ทั้งหมดนี้ย่อมมีสาเหตุ และย่อมมีทางป้องกัน มีวิธีจัดการเบื้องต้น ตลอดจนการแก้ปัญหาอาการปวดหลังเรื้อรัง อาการปวดหลังอันเกิดจากผิดปกติเล็กๆ น้อยๆ ของกล้ามเนื้อหลังซึ่งสามารถหายได้เอง ก่อนที่เราจะแก้ปัญหาปวดหลังกันอย่างไร หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงการปวดหลังว่าว่าเกิดจากอะไร เราจะแก้ ปัญหาโดยใช้วิธีทางธรรมชาติอย่างไรได้บ้าง ซึ่งผู้เขียนได้แนะนำให้ปรับเลี่ยนวิถีชีวิต อาหารการกิน และวิธี คลายเครียด หันมาหาธรรมชาติ จะช่วยทำให้อาการปวดหลังหายขาดไปได้โดยไม่ต้องพึ่งยา แต่มีข้อแม้ว่า คุณต้องช่วยตัวเองก่อน

ชื่อเรื่อง: ปวดหลังหายได้ด้วยธรรมชาติบำบัด

ผู้แต่ง: พญ. ลลิตา ธีระสิริ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำจากสำนักพิมพ์  หน้า 6
 • คำนำจากผู้เขียน  หน้า 8
 • 1. จุดอ่อนแห่งวิวัฒนาการ  หน้า 11
 • 2. อะไรอยู่ข้างหลัง  หน้า 17
 • 3. ทำไมจึงปวดหลัง  หน้า 25
 • 4. ป้องกันอาการปวดหลัง  หน้า 37
 • 5. รักษาอาการปวดหลัง ตามแนวธรรมชาติบำบัด  หน้า 53
 • 6. อาหารแก้ปวดหลัง  หน้า 57
 • 7. การบริหารหลังและการออกกำลังกาย  หน้า 65
 • 8. สมาธิและโยคะ  หน้า 73
 • 9. วารีบำบัด  หน้า  91
 • 10. การเลือกในการรักษาอาการปวดหลัง  หน้า 95
 • เอกสารอ้างอิง  หน้า 97

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน