สร้างสรรค์งาน Animation ง่าย ๆ สไตล์ Flash MX
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายถึงวิธีการใช้งานโปรแกรม Macromedia Flash MX แบบเบื้องต้น ซึ่ง Flash MX นี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด โดยเนื้อหาภายในเล่มจะประกอบด้วย แนะนำโปรแกรม Macromedia Flash MX การใช้งานโปรแกรม Macromedia Flash MX เบื้องต้น การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย …