สร้างสรรค์งาน Animation ง่าย ๆ สไตล์ Flash MX
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายถึงวิธีการใช้งานโปรแกรม Macromedia Flash MX แบบเบื้องต้น ซึ่ง Flash MX นี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด โดยเนื้อหาภายในเล่มจะประกอบด้วย แนะนำโปรแกรม Macromedia Flash MX การใช้งานโปรแกรม Macromedia Flash MX เบื้องต้น การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย …
Advanced Flash Action Script
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นที่จะให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงหลักการของการเขียน ActionScript มากกว่าการใช้หรือทำตามตัวอย่างไปทีละคำสั่ง เพราะจากประสบการณ์ในการสอนของผู้เขียนพบว่า การทำความเข้าใจถึงหลักการ จะช่วยให้สามารถขยายขอบเขตทางความคิดให้พัฒนางานตามจินตนาการของตัวเองได้มากกว่า โดยหนังสือเล่มนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่ 1 หลักการของภาษา ActionScript จะเป็นการพูดถึงรูปแบบการเขียนภาษา ActionScript ตามหลักการเขียนโปรแกรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในตัวภาษา ActionScript ได้อย่างแท้จริง …