เคล็ดลับอายุยืนจากลำไส้ที่หมอไม่เคยบอกคุณ

เคล็ดลับอายุยืนจากลำไส้ที่หมอไม่เคยบอกคุณ

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ในเรื่องของลำไส้ และอวัยวะส่วนต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันหรือสมอง พร้อมทั้งบอกกลไกการทำงานของลำไส้ สัญญาณจากลำไส้ไปสู่โรคภัยต่าง ๆ เช่น กรดไหลย้อน ท้องผูก รวมถึงการแพ้อาหาร หรือข้อมูลเกี่ยวกับอุจจาระ อีกทั้งยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบประสาทของลำไส้ แบคทีเรียในลำไส้ และพยาธิ พร้อมบอกเคล็ดลับต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาร่างกาย และอธิบายถึงอาหารการกินในชีวิตประจำวันอีกมากมาย

ชื่อเรื่อง: เคล็ดลับอายุยืนจากลำไส้ที่หมอไม่เคยบอกคุณ

ผู้แต่ง: เอกชัย อัศวนฤนาท

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • บทนำ     หน้า 7
  • ส่วนที่หนึ่ง สัญญาณจากลำไส้     หน้า 18
  • ส่วนที่สอง ระบบประสาทของลำไส้     หน้า 89
  • ส่วนที่สาม โลกของจุลินทรีย์     หน้า 163
  • ประวัติผู้เขียน     หน้า 285
  • ประวัติผู้วาดภาพประกอบ     หน้า 285

เรียบเรียงข้อมูลโดย: นิชนันท์ ก่อกุลกิตาการ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ