นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด

เมื่อญี่ปุ่นเข้าโจมตีเพิร์ล ฮาร์เบอร์ (Pearl Harbor) และฮิตเลอร์ประกาศสงครามกับอเมริกา การเจรจาอย่างผู้ดีทางการทูตก็ปิดฉากลงโดยฉับพลัน .. สงครามลับซึ่งขยายตัวอย่างมากมายและสลับซับซ้อน ยังคงดำเนินอย่างลับๆ เงียบๆ ตามสภาพกิจการหลังฉาก .. เหตุการณ์สำคัญด้านนี้ยังคงปกปิดจนทุกวันนี้

.. เหตุฉไฉนจะต้องขุดเรื่องเก่าเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟัง ข้าพเจ้ามีความเห็นว่ามีเหตุผลหลายประการที่จะต้องเปิดเผย

ในด้านบุคคลล้วนๆ ข้าพเจ้าถือว่าการเล่าเรื่องเป็นการสดุดีเกียรติคุณของผู้กล้าหาญ ทั้งหญิงชายจากหลายชาติ ที่ยอมอาสาต่อสู้อย่างนอกแบบแหวกแนว บุคคลเหล่านี้ต้องฝ่าอันตรายน่าสยอง โดยไม่ได้รับการคุ้มครองหรือสิทธิใดๆ .. หลายต่อหลายคนถูกฝังไว้ในหลุมศพที่ไม่จารึกนามหรือแม้ที่ใดก็ไม่ทราบ น้อยคนที่จะได้รับการกล่าวขวัญถึง นอกจากการบันทุกชื่อในเอกสารลับ .. โดยไม่ได้รับเกียรติหรือรางวัลใด ๆ ผู้ที่ได้กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ เป็นเพียงส่วนน้อยในจำนวนคนเป็นกองทัพมหึมาซึ่งโลกเสรีเป็นหนี้บุญคุณอันจะไม่มีทางใช้คืน

ตัดตอนจากคำนำในหนังสือ นายอินทร์ (เซอร์ วิลเลียม สตีเฟนสัน) เขียนเอง

ชื่อเรื่อง: นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ (A MAN CALLED INTREPID)

ผู้แต่ง: WILLIAM STEVENSON

แปลโดย: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด