ก้าวสู่บรรณาธิการอาชีพ

ก้าวสู่บรรณาธิการอาชีพ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความรู้และความเข้าใจในกระบวนการทํางานของบรรณาธิการ ว่าต้องปฏิบัติตนเช่นไร จึงทําให้กลายเป็นบรรณาธิการมืออาชีพ โดยมีรายละเอียด คือ บทบาทบรรณาธิการ หลักเกณฑ์จัดแบ่งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดการต้นฉบับ การจัดการด้านลิขสิทธิ์ การพิสูจน์อักษรบรรณาธิการกับงานออกแบบบรรณาธิการ ครบเครื่องการตลาด จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพบรรณาธิการ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพบรรณาธิการ หนังสือเล่มนี้คงจะมีส่วนในการเสริมสร้างความรอบรู้ในการเป็นบรรณาธิการอาชีพ

ชื่อเรื่อง: ก้าวสู่บรรณาธิการอาชีพ

ผู้แต่ง: วิทยา ร่ำรวย, ภาคภูมิ หรรนภา และสุวัฒน์ ทองธนากุล

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

  • คำนำ
  • บทที่หนึ่ง บทบาทบรรณาธิการ – วิทยา ร่ำรวย     หน้า 11
  • บทที่สอง หลักเกณฑ์จัดแบ่งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ – ดร. ภาคภูมิ หรรนภา     หน้า 29
  • บทที่สาม การจัดการต้นฉบับ – วิทยา ร่ำรวย     หน้า 51
  • ..
  • บทที่เจ็ด บรรณาธิการครบเครื่องการตลาด – ดร. สุวัฒน์ ทองธนากุล     หน้า 157
  • บทที่แปด จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในวิชาชีพบรรณาธิการ – ดร. สุวัฒน์ ทองธนากุล     หน้า 175
  • บทที่เก้า มาตรฐานวิชาชีพบรรณาธิการ – ดร. ภาคภูมิ หรรนภา     หน้า 187

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสาร