เคล็ดลับน่ารู้คู่บ้านและครอบครัว

รวบรวมเกร็ดความรู้ที่เป็นเคล็ดลับที่มีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของคุณ และสมาชิกในบ้านในทุกๆเรื่อง หนังสือเล่มนี้จะเป็นที่ปรึกษาและผู้ช่วยมืออาชีพ ที่แนะวิธีดำเนินชีวิตที่ราบรื่น และมีคุณภาพ

ชื่อเรื่อง: เคล็ดลับน่ารู้คู่บ้านและครอบครัว

จัดพิมพ์โดย: บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์(ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • บทที่หนึ่ง
  • จัดระบบชีวิตในบ้าน  หน้า     8
  • จัดระเบียบภายในบ้าน  หน้า     9
  • เก็บเอกสารและจัดการการเงิน  หน้า   21
  • เก็บของให้เข้าที่  หน้า   35
 • บทที่สอง
  • เรื่องน่ารู้ภายในบ้าน  หน้า   70
  • รอบรู้รอบบ้าน  หน้า   71
  • อุปกรณ์เครื่องใช้สารพัน  หน้า 125
 • บทที่สาม
  • งานนอกบ้าน  หน้า 156
  • รอบนอกของตัวบ้าน  หน้า 157
  • โรงรถและการบำรุงรักษารถ  หน้า 185
  • สนามหญ้าและสวน  หน้า 195
 • บทที่สี่
  • เรื่องใกล้ตัว  หน้า 214
  • ชีวิตครอบครัว  หน้า 215
  • สัตว์เลี้ยงของคุณ  หน้า 233
  • ใส่ใจกับเรือนร่างและบุคลิกภาพ  หน้า 245
  • การปฐมพยาบาล  หน้า 306
 • บทที่ห้า
  • อาหารและโภชนาการ  หน้า 336
  • กินเพื่อสุขภาพ  หน้า 337
  • การเลือกซื้ออาหาร  หน้า 343
  • การเก็บรักษาอาหาร  หน้า 347
  • เคล็ดลับการเตรียมอาหาร  หน้า 352
  • การจัดงานเลี้ยงและมารยาทสังคม  หน้า 384
 • บทที่หก
  • ปรับแต่งบ้านให้สวยงามยิ่งขึ้น  หน้า 396
  • ตกแต่งบ้านให้สวยแบบง่ายๆ  หน้า 397
  • การดูแลเครื่องเรือน  หน้า 323
 • ดัชนี  หน้า 444
 • Acknowledgements  หน้า 471

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ