การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ

การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ได้เพิ่มพูนทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจอย่างมีขั้นตอน โครงสร้างประโยค ความลึกของเนื้อหา การผูกเรื่องเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน โดยฝึกการอ่านจากเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัว พร้อมกับเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกับเนื้อหาของหนังสือ

ชื่อเรื่อง: การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ

ผู้แต่ง: นภสินธุ์ แผลงศร

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำ
 • โครงสร้างและวิธีใช้หนังสือ
 • สารบัญ
 • 1 บทที่ 1 อ่านทีละประโยค     หน้า 1
 • 2 บทที่ 2 อ่านทีละประโยค     หน้า 15
 • 3 บทที่ 3 ไปซื้อของ     หน้า 29
 • 4 บทที่ 4 อุปกรณ์การดำรงชีวิต     หน้า 53
 • 5 บทที่ 5 จะทำอย่างไร     หน้า 77
 • 6 บทที่ 6 เรื่องเล่า 12 เดือน     หน้า 101
 • 7 บทที่ 7 ลองนับจำนวนกันเถอะ     หน้า 131
 • 8 บทที่ 8 อ่านนิทานพื้นบ้าน     หน้า 155
 • 9 บทที่ 9 สถานที่แบบไหนกันนะ     หน้า 179
 • บรรณานุกรม     หน้า 203
 • เฉลยแบบฝึกหัด     หน้า 205
 • ประวัติผู้เขียน     หน้า 207

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ