210 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับกลาง-สูง

210 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับกลาง-สูง

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมามากระดับหนึ่ง แล้วต้องการที่จะสื่อสารภาษาญี่ปุ่นให้มากขึ้น ส่วนความพิเศษของหนังสือเล่มนี้ คือ ไม่เน้นไวยากรณ์มากจนเกินไป แต่เน้นการนำวลีไปใช้ในเหตุการณ์ต่าง ๆ อ่านง่าย สั้น กระชับ มีประโยชน์อย่างมาก และมีแผ่น mp3 ในเล่มพร้อมมีเสียงอ่านประกอบทุกประโยค

ชื่อเรื่อง: 210 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับกลาง-สูง

ผู้แต่ง: นาโอโกะ ทากาฮาชิ, ชิเอะ มัทสึโมโตะ และชิซุกะ คุโรอิวะ
ผู้แปล: เสาวนีย์ ภัทรากาญจน์ และปานชุตา ปานพรหม

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำ     หน้า 4
 • ขั้นตอนการเรียนรู้     หน้า 12
 • วิธีใช้หนังสือเล่มนี้     หน้า 13
 • วิธีใช้ซีดี     หน้า 14
 • あ/A     หน้า 16
 • か/K     หน้า 55
 • さ/S     หน้า 97
 • た/T     หน้า 131
 • な/N     หน้า 153
 • は/H     หน้า 170
 • ま/M     หน้า 187
 • や/Y     หน้า 210
 • わ/W     หน้า 222
 • ดัชนี     หน้า 228

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ