เรียนดี สอบได้ เรียนอย่างไรให้ได้ A ทุกวิชา

เรียนดี สอบได้ เรียนอย่างไรให้ได้ A ทุกวิชา

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือคู่มือสำหรับนักเรียน หรือนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และต้องการให้ผลการเรียนดีขึ้น โดยหนังสือเล่มนี้คอยแนะนำวิธีการต่าง ๆ ตั้งแต่การปลูกฝังนิสัยการรักเรียน เทคนิคการอ่านหนังสือ เทคนิคการจำ การจดโน้ตย่อ หลักการทบทวนบทเรียน การทำรายงาน การทำข้อสอบ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพจนได้รับผลการเรียนเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงการแก้ไขปัญหาในการเรียนที่นักเรียนนักศึกษาต้องประสบ บ่อยครั้ง เรียกว่าเป็นการรวบรวมเทคนิคการเรียนที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริงและได้ผลสำเร็จจริง

ชื่อเรื่อง: เรียนดี สอบได้ เรียนอย่างไรให้ได้ A ทุกวิชา

ผู้แต่ง: Dr. Bart Pieter Frijns & พรพิมล ศิริกุล

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

  • Part 1 : หาวิธีเรียนเก่งด้วยตนเอง     หน้า 8
  • Part 2 : การเตรียมตัวเรียน     หน้า 27
  • Part 3 : การบริหารเวลาและทบทวนนอกห้องเรียน     หน้า 48
  • Part 4 : การเรียนในห้องเรียนให้ได้เกรด A     หน้า 68
  • Part 5 : เทคนิคการเขียนรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ     หน้า 94
  • Part 6 : การพัฒนาผลการเรียน     หน้า 115
  • Part 7 : เตรียมตัวสอบให้ได้เกรด A สอบผ่าน สอบเรียนต่อ สอบเข้ามหาวิทยาลัย     หน้า 154
  • Part 8 : การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย     หน้า 180
  • Part 9 : เตรียมตัวสอบเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ     หน้า 199
  • Part 10 : การสร้างแรงบันดาลในในการเรียน      หน้า 233

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ