ใช้ชีวิตชนิดรสกาแฟ

กาแฟจะมีรสชาติเลิศล้ำได้ ต้องเริ่มจากสายพันธุ์ที่ถูกนำมาปลูกลงในดิน อันอุดมด้วยแร่ธาตุ มีสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เมื่อผลกาแฟสุก ต้องผ่านกรรมวิธีที่ถูกต้อง เช่นการเก็บเกี่ยว การบ่ม การอบ การคั่ว การบด เป็นต้น นอกจากจะกล่าวถึงกาแฟแล้ว หลังถ้วยกาแฟยังแฝงด้วยปรัชญาให้ผู้คนได้ตื่นใจกับรสชาติ สีสันและกลิ่นหอมอีกด้วย

ชื่อเรื่อง: ใช้ชีวิตชนิดรสกาแฟ

ผู้แต่ง : Teresa Cheung (จุง เทเรซา)

แปลโดย : นาริตะ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • ความนำ  หน้า     1
  • กฎ 7 ประการของ “การใช้ชีวิต ชนิดรสกาแฟ”  หน้า     5
  • กฎข้อที่ 1 การอุ่นซ้ำ…สาเหตุแห่งความขม  หน้า     6
  • กฎข้อที่ 2 เริ่มต้นจาก เมล็ดกาแฟที่สดใหม่เสมอ  หน้า   26
  • กฎข้อที่ 3 บดอย่างถูกต้อง  หน้า   70
  • กฎข้อที่ 4 ใช้เมล็ดกาแฟที่สูงด้วยคุณภาพกับน้ำเย็นบริสุทธิ์  หน้า 106
  • กฎข้อที่ 5 ใช้สัดส่วนที่ถูกต้อง  หน้า 154
  • กฎข้อที่ 6 การต้ม (กาแฟ) จนเดือดพล่าน ทำลายทั้งกลิ่น และรสชาติ  หน้า 182
  • กฎข้อที่ 7 จงดื่ม (กาแฟ) ขณะร้อน  หน้า 208

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน