สืบจากศพ

สืบจากศพ

ผู้เขียนเรียนรู้ธรรมะของศาสนาพุทธจากงานที่ทำอยู่โดยไม่ต้องเข้าวัด จีงอยากใช้ตัวหนังสือให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจแก่นแท้ของชีวิต เพราะชีวิตคือความไม่แน่นอน เรื่องราวจากศพทุกศพต่างสะท้อนให้เรารู้ว่า “สุขหรือทุกข์อยู่ที่ตัวเราเอง”

หนังสือเรื่องสืบจากศพ เล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านอีกมากมายได้เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของผู้เขียน ที่มีความมุ่งมั่นในการทำความดี มีความจริงใจอยากทำงานเพื่องาน อยากเห็นงานนิติเวชมีมาตรฐาน คนทำงานอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี คนตายจะได้รับความยุติธรรม ที่สำคัญผลงานจะย้อนมาควบคุมอาชญากรรมให้น้อยลงเป็นวงจรของสังคมไทยที่จะดีขี้น

ชื่อเรื่อง: สืบจากศพ

ผู้แต่ง: แพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • สัจธรรมแห่งชีวิตจากงานผ่าศพ หน้า 3
 • สัจธรรมแห่งชีวิตจากงานผ่าศพ(ต่อ) หน้า 8
 • ศพแรก หน้า 13
 • สืบจากศพ หน้า 19
 • ฆาตกรรม “เจนจิรา” หน้า 25
 • ฆาตกรรม “เจนจิรา”(ต่อ) หน้า 30
 • “เสริม” หน้า 38
 • ดีเอ็นเอของมนสิทธิ์ หน้า 45
 • ดีเอ็นเอ: “มรดกพันธุกรรม” หน้า 51
 • มูลนิธิ – ที่พึ่งคนยาก หน้า 59
 • ศพอุบเอดส์ หน้า 65
 • ล่ามตรวนไว้ข้างเตียง หน้า 71
 • ปริศนาศพจราจร เปิดศพโรเบิร์ต แบดบอย หน้า 76
 • ปริศนาศพจราจร(ต่อ) หน้า 84
 • ผีไม่กลัว-กลัวกลิ่น หน้า 91
 • โคบอลต์-ตายตาเปล่า หน้า 96
 • ก่อนจะอ้วนตาย หน้า 102
 • อ้วนตาย(ต่อ) หน้า 107
 • ไปดูฝรั่งผ่าศพ(บ้าง) หน้า 116
 • ศพคดีในอเมริกา-ยากแท้แต่หยั่งถึง หน้า 119

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด