โภชนาการกับเบาหวาน

โภชนาการกับเบาหวานเล่มนี้ เป็นคู่มือดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ให้ความรู้ตั้งแต่ พื้นฐานของโรค การดูแลสุขภาพและโภชนาการสำหรับผู้ป่วย เมนูอาหารมากกว่า 50 รายการ ที่ผ่านการวิจัย ค้นคว้าและรับรองสูตรอาหาร ที่มีคุณค่าต่อสุขภาพสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน และผู้ที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

ชื่อเรื่อง: โภชนาการกับเบาหวาน

ผู้เขียน: ผศ. ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • ความรู้เรื่องเบาหวาน  หน้า 011
 • รู้จักโรคเบาหวาน  หน้า 012
 • ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคเบาหวาน  หน้า 013
 • อาการและภาวะแทรกซ้อน  หน้า 014
 • เบาหวานกับการดูแลสุขภาพ  หน้า 017
 • เบาหวานกับการควบคุมอาหาร  หน้า 020
 • โภชนาการกับเบาหวาน  หน้า 025
 • รู้จักหมวดอาหารและอาหารแลกเปลี่ยน  หน้า 026
 • ในแต่ละวันต้องกินเท่าไรจึงจะพอดี  หน้า 034
 • วางแผนการรับประทานอาหารในสามมื้อ  หน้า 038
 • ตัวอย่างการจัดเมนูอาหารใน 1 วัน สำหรับผู้มีน้ำหนักตัวต่างๆ กัน  หน้า 040
 • ข้อควรรู้เกี่ยวกับตัวอย่างเมนูอาหาร  หน้า 047
 • เมนูอาหาร  หน้า 049 เมนูปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆ  หน้า 050
 • เมนผักและเต้าหู้  หน้า 072
 • เมนูซุป/แกงจืด/ต้มยำ  หน้า 094
 • เมนูอาหารจานเดียว  หน้า 114
 • เมนอาหารว่าง  หน้า 138
 • เมนูของหวาน เครื่องดื่ม  หน้า 156
 • เบาหวานกับการรับประทานอาหารนอกบ้าน  หน้า 173
 • การเลือกรับประทานอาหารนอกบ้านและงานเลี้ยง  หน้า 174
 • รู้จักกินอาหารฟาสต์ฟูด  หน้า 176