ล้างพิษ ขจัดโรค

ล้างพิษ ขจัดโรค

จากการผลิตสารเคมีขึ้นทดแทนวัตถุดิบธรรมชาตินั้น มีทั้งคุณและโทษ อาหารการกินแทบทุกชนิดก็ยากที่จะบริสุทธิ์จนไว้วางใจได้ ร่างกายของคนก็สะสมเอาแต่สารพิษไว้มากมาย การล้างพิษเป็นการส่งเสริมให้ร่างกายกำจัดของเสียและสารพิษแปลกปลอมที่ตกค้างอยู่ในร่างกายออกมา ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพและลดการเกิดโรคภัยได้มากมาย หากคุณอยากสุขภาพดี หนังสือเรื่อง “ล้างพิษ ขจัดโรค” เล่มนี้ ช่วยคุณได้แน่นอน

ชื่อเรื่อง: ล้างพิษ ขจัดโรค

ผู้แต่ง: แพทย์อายุรเวทกัมปชาญ เจี๊ยบนา

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • บทที่ 1 “เจื้อยแจ้ว” บอกเล่าเรื่องล้างพิษ     หน้า 9
  • บทที่ 2 เลือกล้างพิษให้เหมาะกับตัวเอง     หน้า 23
  • บทที่ 3 สมุนไพรเพื่อการล้างพิษ     หน้า 37
  • บทที่ 4 อาหารเพื่อการล้างพิษ     หน้า 77

เรียบเรียงข้อมูลโดย: วสันต์ สระพัง งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ