ทำโยคะให้ลูกน้อย
All Posts
การรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนควรเอาใจใส่มิใช่เฉพาะแต่ผู้ใหญ่เท่านั้น การรักษาสุขภาพของลูกน้อยก็มีความสำคัญเช่นกัน พ่อแม่รุ่นใหม่หันมาเอาใจใส่สุขภาพของลูกมากยิ่งขึ้น นอกจากดูแลใส่ใจในเรื่องการให้นมและอาหารเสริมแล้ว การทำเบบี้โยคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อลูกน้อยของคุณ เพราะจะทำให้ลูกแจ่มใส อารมณ์ดี มีการกระตุ้นเซลล์สมอง ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เพิ่มการไหลเวียนเลือดให้ไหลไปสู่ส่วนต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญยิ่งสร้างความผูกพันที่อบอุ่นให้กับลูกและคุณแม่พร้อมกันไปด้วย
โยคะ … น่าปฏิบัติ
All Posts
ด้วยสภาพสังคมที่เร่งรีบอย่างเช่นในปัจจุบัน ย่อมก่อให้เกิดความเครียด ทำอย่างไรเราจึงมีสภาวะที่เป็นสุข อารมณ์สดชื่น จิตใจแจ่มใส ด้วยเทคนิคง่าย ๆ ของโยคะช่วยได้ เพียงใช้เวลาเล็กน้อยในยามเช้า ออกกำลังกายเบา ๆ ด้วยท่าโยคะไม่กี่ท่าพักสักนิด กำหนดลมหายใจสักหน่อยเพียงเท่านี้ก็จะได้ประโยชน์มากมาย ไม่เพียงแต่ร่างกายแข็งแรงเท่านั้น จิตใจก็สดชื่นแจ่มใส และเป็นการฝึกสมาธิไปด้วย