Home

สนเทศน่ารู้ :: ชา (Tea)


บรรณานุกรม 

Teng Sue-feng. 2002. A Journey of Tea and Bamboo. sinorama. 27,6(June 2002): 66-75.

นิลส์ โอลอคเออริชฮอน(สวีเดน). 2531. ชาวต่างประเทศมองจีน วัฒนธรรมในร้านน้ำชานครเฉิงตู.
           จีนนิตยสารภาพ.  1,12(ตุลาคม 2531)52-53.

พี่น้องชาวไต้หวันกลับมาเยี่ยมญาติในจีน. 2531. จีนนิตยสารภาพ. 1,8(มิถุนายน 2531): 10-13.

หลิวหางอยู่. 2540. ชีวิตชาวบ้าน อาหารเช้าที่ภัตตาคารป้านซี. จีนนิตยสารภาพ.
          10,113(มีนาคม 2540): 10-11.

หลิวฮุ่ยซุน. 2539. พิพิธภัณฑ์สถานริมทะเลสาปซีหู. จีนนิตยสารภาพ. 9,100(กุมภาพันธ์ 2539) 

สาระ..ชา | ข้อมูลชาทางพฤกษศาสตร์ สภาพนิเวศและเขตกรรม | ชาเกี่ยวกับศิลปวัฒธรรมและประเพณี | บทความเกี่ยวกับชา

สนเทศน่ารู้ เรื่องชา ขึ้นด้านบนปรับปรุงล่าสุด : 10 มิถุนายน 2553 16:21:54 น.