31 พ.ค. 2562 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 และลงนามถวายพระพร ในโอกาสนี้

Read more

5 ธ.ค. 2552 ชาวรามคำแหง ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

5 ธันวาคม 2552 เวลา 18.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกคณะ สำนัก และนักศึกษา ประชาชนทั่วไป

Read more

4 ธ.ค. 2552 ชาวรามคำแหง ร่วมงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม

4 ธันวาคม 2552 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกคณะ สำนัก และสาขาวิทยบริการ  แจกอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับนักศึกษาประชาชนทั่วไป

Read more