2 มิ.ย. 2566 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ภาพคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ภาพนายวุฒิชัย คัยนันทน์ บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ภาพนายวุฒิชัย คัยนันทน์ บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล

รายงาน: พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก: PR Ramkhamhaeng University – Facebook
https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru/posts/pfbid01UbD5T3vL2JKjchjTfon8YEnhf2PVMeP9CAvg2G8mo6BooxDHqhohT4NAn6sCVFBl
และนายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล