26 พ.ย. 2563 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 49 ปี

26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 49 ปี เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

Read more

26 พ.ย. 2558 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 44 ปี

26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 7.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 44 ปี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายวิรัช ชินวินิชกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Read more