26 พ.ย. 2558 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 44 ปี

26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 7.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 44 ปี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายวิรัช ชินวินิชกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 44 ปี (26 พ.ย. 2558)
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 44 ปี (26 พ.ย. 2558)

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสครบรอบ 44 ปีรามคำแหง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา รวมทั้งยังมีการมอบรางวัล “เพชรประดับรามฯ” แก่นักศึกษาปัจจุบันที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม นอกจากนี้ ยังมีการวางพานพุ่มถวายราชสักการะของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการด้วย


ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ 3 ภาพข้างล่าง จาก เฟซบุ๊ก PR Ramkhamhaeng University