26 พ.ย. 2563 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 49 ปี

26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 49 ปี เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ ร่วมงานฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ปะรำพิธีบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

กิจกรรมวันงานสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงปีนี้ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช การวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งมีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ มอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น และมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้แก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมด้วย

ภาพนายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง การวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพนายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง การวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพนายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบพิธีทางศาสนา
ภาพนายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิษย์เก่า และนักศึกษา ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

สำหรับรางวัล “อาจารย์ดีเด่น” ซึ่งมอบให้แก่อาจารย์ที่มีผลงานโดดเด่นด้านวิชาการและการวิจัย อาจารย์ผู้ได้รับรางวัล คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิทิต อาจารย์ภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ ซึ่งมีผลงานวิจัยทางด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ซึ่งมอบให้แก่ศิษย์เก่าที่อุทิศตนทำประโยชน์ต่อสังคมในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 49 ปี จำนวน 9 ท่าน มีรายนามดังนี้ 

  1. นายพศวัจณ์ กนกนาก รองประธานศาลฎีกา
  2. นายศิริพงษ์ ศุภกิจจานุสรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร ธุรกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ
  3. นายพิชญ์พันธ์ เศรษฐบุตร รองอัยการสูงสุด
  4. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจอัยการ
  5. พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4
  6. ดร.ธนพล คงเจี้ยง กรรมการผู้จัดการบริษัทธนวัต ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
  7. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาสตราจารย์
  8. ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  9. น.ส.วันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ภาพรวมนายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ พร้อมด้วยอาจารย์ดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับรางวัล
ภาพรวมนายสงวน ตียะไพบูลย์สิน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ พร้อมด้วยอาจารย์ดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับรางวัล

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ บุคลากรสำนักหอสมุดกลางที่มาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 49 ปี ถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณริมสระน้ำหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 49 ปี
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 49 ปี
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 49 ปี
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 49 ปี

รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณ : เพจ PR Ramkhamhaeng University 
#49ปีรามคำแหง
https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru/posts/3579875235369146
#มอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น_ศิษย์เก่าดีเด่นในงานครบรอบ49ปี
https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru/posts/3579885712034765