1 ส.ค. 2562 พิธีเปิดโครงการรามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1 สิงหาคม 2562 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการรามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Read more

6-11 ส.ค. 2558 สำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการ “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 11

6 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการ “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 11 โดยมี รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ วาจาบัณฑิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนหน่วยงานวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง หรือพุ่มดอกมะลิ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Read more

05-08 ส.ค. 2557 สำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการ “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 10

ในระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2557 สำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการ “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 10 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

Read more

4 ส.ค. 2553 ประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย ประเภทผ้าไหม

4 สิงหาคม 2553 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงาน “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชิน” ครั้งที่ 6 ร่วมประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย ประเภทผ้าไหม และ คุณณัฐวีร์ หาญสุทธิวารินทร์ ได้รับ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

Read more