05-08 ส.ค. 2557 สำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการ “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 10

ในระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2557 สำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการ “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 10 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ผู้แทนหน่ายงานวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง หรือพุ่มดอกมะลิ นิทรรศการ “พระมหากรุณาธิคุณรินไหล สายใยไหมสู่ปวงชน” ณ โถ่งด้านล่างอาคารหอประชุมพ่อข่นรามคำแหงมหาราช พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 การแสดงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีน่ถ ชุด “มหาราชินี ศรีศิลปาชีพ” จากโขนรามคำแหง คณะศิลปกรรมศาสตร์ การเดินแบบแต่งผ้าไทย โดย นักเรียนโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถม, ฝ่ายมัธยม, นักศึกษานานาชาติ และคณะผู้บริหารพร้อมแขกรับเชิญกิตติศักดิ์ การประกวดผ้าไทย ประเภท ผ้าฝ้าย ผลการประกวดผ้าไทย ประเภท ผ้าฝ้าย สำนักหอสมุดกลาง ได้รับ 2 รางวัล คือ
1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดผ้าไทย ประเภทผ้าฝ้าย เดินแบบโดย คุณพรทิพย์ รักบุรี ในลำดับหมายเลข 6
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เดินแบบโดย คุณดวงพร วงศ์ประดิษฐ์ ในลำดับหมายเลข 18

ภาพการประกวดผ้าไทย ประเภท ผ้าฝ้าย ผลการประกวดผ้าไทย ประเภท ผ้าฝ้าย สำนักหอสมุดกลาง ได้รับ 2 รางวัล คือ 1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดผ้าไทย ประเภทผ้าฝ้าย เดินแบบโดย คุณพรทิพย์ รักบุรี ในลำดับหมายเลข 6 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เดินแบบโดย คุณดวงพร วงศ์ประดิษฐ์ ในลำดับหมายเลข 18 (5 มี.ค. 2557)
ภาพการประกวดผ้าไทย ประเภท ผ้าฝ้าย ผลการประกวดผ้าไทย ประเภท ผ้าฝ้าย สำนักหอสมุดกลาง ได้รับ 2 รางวัล คือ
1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดผ้าไทย ประเภทผ้าฝ้าย เดินแบบโดย คุณพรทิพย์ รักบุรี ในลำดับหมายเลข 6
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เดินแบบโดย คุณดวงพร วงศ์ประดิษฐ์ ในลำดับหมายเลข 18 (5 มี.ค. 2557)

วันที่ 6 ส.ค. 57 ประกวดผ้าไทย ประเภทผ้าไหม และ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ผลการประกวดแต่งผ้าไทย ประเภท ผ้าไหมชาย สำนักหอสมุดกลาง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 โดยคุณพัลลภ อิงควิศาล ลำดับหมายเลข 2
ประกวดผ้าไทย ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้รับรางวัล ชมเชย โดยคุณเอมิกา โซ๊ะวิเศษ ลำดับหมายเลข 5

ภาพรับมอบรางวัลการประกวดแต่งผ้าไทย <br /> - ประเภทผ้าไหมชาย สำนักหอสมุดกลาง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 โดยคุณพัลลภ อิงควิศาล ลำดับหมายเลข 2 <br /> - ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้รับรางวัล ชมเชย โดยคุณเอมิกา โซ๊ะวิเศษ ลำดับหมายเลข 5
ภาพรับมอบรางวัลการประกวดแต่งผ้าไทย
– ประเภทผ้าไหมชาย สำนักหอสมุดกลาง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 โดยคุณพัลลภ อิงควิศาล ลำดับหมายเลข 2
– ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้รับรางวัล ชมเชย โดยคุณเอมิกา โซ๊ะวิเศษ ลำดับหมายเลข 5

ถ่ายภาพ : นายกฤษดา เรืองสถาน งานสื่อมัลติมีเดีย ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยสารสนเทศ