1 ส.ค. 2562 พิธีเปิดโครงการรามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1 สิงหาคม 2562 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการรามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีมาถึง ณ บริเวณพิธี ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แล้วรับชมการแสดงตามลำดับดังนี้

  1. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดย วงโยธวาทิตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม เพลง “ผู้หญิงของแผ่นดิน”
  2. การแสดงชุด ฟ้อนแพรวากาฬสินธุ์ โดย นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
  3. การแสดงเฉลิมพระเกียรติ โดย โขนรามคำแหง ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในชุดเต่าเห่ ตัดตอนมาจากรามเกียรติ์ ตอน “นางลอย”

ต่อจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผู้ร่วมพิธีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เดินชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และร้านสินค้าผ้าไทย ตามลำดับ

ภาพชุดบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธีเปิดโครงการรามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1 สิงหาคม 2562

โครงการรามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยฯ นี้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จัดแสดงนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้าผ้าไทย โดยมีนางสาวชุติภา โอภาสานนท์ นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้เกียรติมาร่วมงานฯ และจัดแสดงบูทสินค้าภายในงานนี้ด้วย

ภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง และนางสาวชุติภา โอภาสานนท์ นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้เกียรติมาร่วมงาน และจัดแสดงบูทสินค้า
ภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง และนางสาวชุติภา โอภาสานนท์ นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้เกียรติมาร่วมงานฯ และจัดแสดงบูทสินค้า

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก: นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ