3 พ.ค. 2562 พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์

Read more

21 มิ.ย. 2554 โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”

21 มิถุนายน 2554 เวลา 7.00 น. – 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง และบุคคลภายนอกจำนวน 103 คน ร่วมโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

Read more

5 ธ.ค. 2552 ชาวรามคำแหง ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

5 ธันวาคม 2552 เวลา 18.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกคณะ สำนัก และนักศึกษา ประชาชนทั่วไป

Read more

3 ธ.ค. 2552 ชาวรามคำแหง ถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

3 ธันวาคม 2552 เวลา 8.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกับข้าราชการหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศไทย

Read more

5 ธ.ค. 2550 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 80 พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5 ธันวาคม 2550 เวลา 18.00 น. รศ.ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางนำคณะสำนักหอสมุกลางทุกส่วนฝ่าย ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ครบรอบ 80 พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคณะสำนัก ตลอดจนนักศึกษา ประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงมหาวิทยาลัยรามคำแหงและผู้ที่สนใจทั่วไป ร่วมพิธีที่ ลาน สวป.

Read more

4 ธ.ค. – 31 ธ.ค.2550 โครงการเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “มหามงคล 80 พระชนมพรรษา องค์ราชัน”

นิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระราชสมัญญานามที่ได้รับจากการที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้ ภัทรมหาราช องค์อัครศิลปิน และพระบิดาในด้านต่าง ๆ อาทิ พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย และพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ

Read more