21 มิ.ย. 2554 โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”

21 มิถุนายน 2554 เวลา 7.00 น. – 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง และบุคคลภายนอกจำนวน 103 คน ร่วมโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

Read more

5 ธ.ค. 2552 ชาวรามคำแหง ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

5 ธันวาคม 2552 เวลา 18.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกคณะ สำนัก และนักศึกษา ประชาชนทั่วไป

Read more

3 ธ.ค. 2552 ชาวรามคำแหง ถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

3 ธันวาคม 2552 เวลา 8.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกับข้าราชการหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศไทย

Read more

5 ธ.ค. 2550 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 80 พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5 ธันวาคม 2550 เวลา 18.00 น. รศ.ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางนำคณะสำนักหอสมุกลางทุกส่วนฝ่าย ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ครบรอบ 80 พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคณะสำนัก ตลอดจนนักศึกษา ประชาชนที่อาศัยใกล้เคียงมหาวิทยาลัยรามคำแหงและผู้ที่สนใจทั่วไป ร่วมพิธีที่ ลาน สวป. และบริเวณรอบสระน้ำ ซึ่งมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก หนาแน่นถึงลานพ่อขุนฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

Read more

4 ธ.ค. – 31 ธ.ค.2550 โครงการเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “มหามงคล 80 พระชนมพรรษา องค์ราชัน”

นิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระราชสมัญญานามที่ได้รับจากการที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้ ภัทรมหาราช องค์อัครศิลปิน และพระบิดาในด้านต่าง ๆ อาทิ พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย และพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ

Read more