3 พ.ค. 2562 พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
                                                                                                       

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

ในโอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง รายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการนี้ว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี จัดในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงจัดโครงการนี้เพื่อให้บุคลากรชาวรามคำแหงได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและมีส่วนร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภาพว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
ภาพว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ

ต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ถวายราชสักการะ และกล่าวเปิดงานว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับปวงชนชาวไทยที่จะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ถวายราชสักการะ และกล่าวเปิดงาน
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ถวายราชสักการะ และกล่าวเปิดงาน

สำหรับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ประกอบด้วย ความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตำราปัญจราชาภิเษก ความหมายของตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สถานที่สำคัญในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ริ้วขบวนในพระราชพิธี แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 108 แห่ง และสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก 77 จังหวัด โดยนิทรรศการจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 3-31 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอเชิญชวนบุคลากร และประชาชนทั่วไปร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมลงนามถวายพระพร ตามวันเวลาดังกล่าว   

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ร่วมลงนามถวายพระพร

อัลบั้มภาพพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ


รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก : Facebook PR Ramkhamhaeng University