21 ธ.ค. 2561 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562 สำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562 สำนักหอสมุดกลาง ภายใต้รูปแบบ “Angel & Devil”  Night

Read more

25 ธ.ค. 2560 งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2561 ได้กล่าวเปิดงาน และร่วมร้องเพลงเปิดงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หลังจากนั้น

Read more

17-19 ก.พ. 2559 สัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง “สร้างสรรค์บริการเชิงรุก ยุค 4G”

17-19 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักหอสมุดกลางจัดสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง “สร้างสรรค์บริการเชิงรุก ยุค 4G” มีกิจกรรมตามลำดับดังนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น. บุคลากรทุกคนร่วมฟังบรรยาย

Read more

26 ธ.ค. 2557 สำนักหอสมุดกลางจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2558 ภายใต้ชื่องาน “สก.สังสรรค์แกะของขวัญปาร์ตี้”

26 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 – 20.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2558 เป็นการสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ภายใต้ชื่องาน “สก.สังสรรค์แกะของขวัญปาร์ตี้” ณ ลานชั้น 1 สก. โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

Read more

4 ม.ค. 2556 งานสังสรรค์ปีใหม่ 2556 สำนักหอสมุดกลาง

 4 มกราคม 2556 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง โดยมีการร่วมรับประทานอาหาร การแสดง กิจกรรมบนเวที และร่วมจับฉลากของขวัญปีใหม่นั้น

Read more