21 ธ.ค. 2561 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562 สำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562 สำนักหอสมุดกลาง ภายใต้รูปแบบ “Angel & Devil”  Night Party  

ภาพการแต่งกายของผู้ร่วมงาน "Angel & Devil" Night Party เลียนแบบ นางฟ้า ซาตาน หรือวายร้าย
ภาพผู้ร่วมงานแต่งกายแฟนซีแนว “Angel & Devil”

คณะผู้จัดงานฯ มีการเชิญชวนบุคลากรแต่งกายแฟนซีแนว “Angel & Devil” ร่วมรับประทานอาหาร และจับฉลากลุ้นรับของรางวัลปีใหม่ 2562 มากมาย พร้อมรับชมการแสดงจากพนักงานใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

ภาพผู้ร่วมงานลุ้นรับรางวัลใหญ่มากมาย
ภาพผู้ร่วมงานลุ้นรับรางวัลใหญ่มากมาย
ภาพผู้โชคดีได้รับสร้อยคอทองคำเส้นสุดท้าย
ภาพผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ เป็นรางวัลสุดท้ายก่อนปิดงาน

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด