25 ธ.ค. 2560 งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2561 ได้กล่าวเปิดงาน และร่วมร้องเพลงเปิดงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย ได้จับหมายเลขผู้ได้รางวัลของขวัญปีใหม่ 5 รางวัลแรก พร้อมกับมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ณ ลานด้านหน้าสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง รูปแบบในการจัดงานครั้งนี้ คือ “Merry Christmas” บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่านร่วมงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม๋ในวันดังกล่าว ร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ พร้อมรับชมการแสดงชุดต่างๆ แสดงโดย ข้าราชการ พนักงานของสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งแต่ละฝ่ายหรืองานเตรียมจัดชุดการแสดงมาร่วมในงานนี้ ทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่

  1. การแสดงประกอบเพลง “Panama” จากฝ่ายบริการสารสนเทศ
  2. การแสดงประกอบเพลง “Baby Shark & Jingle Bells” จากฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
  3. การแสดงประกอบเพลง “คุกกี้เสี่ยงทาย (Fortune Cookie)” จากฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
  4. การแสดงประกอบเพลง “30 จีบได้” จากสำนักงานเลขานุการ
  5. การแสดงประกอบเพลง “รักริงโง” จากงานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
ภาพรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย ประธานในงานฯ กล่าวเปิดงาน
ภาพรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย ประธานในงานฯ กล่าวเปิดงาน ร่วมร้องเพลง และจับหมายเลขผู้โชคดี 5 รางวัลแรก
ภาพรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย มอบรางวัลแก่ผู้โชคดี
ภาพรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย มอบรางวัลแก่ผู้โชคดี
ภาพบุคลากรเลือกฉลากหมายเลขที่ตนเองชอบ และลงทะเบียนเข้างาน
ภาพบุคลากรเลือกฉลากหมายเลขที่ตนเองชอบ และลงทะเบียนเข้างาน
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงาน ณ ลานหน้าสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงาน ณ ลานหน้าสำนักหอสมุดกลาง
ภาพแซนต้าครอสและแซนตี้แจกของขวัญให้กับผู้ร่วมงานทุกท่าน
ภาพแซนตาครอสและแซนตีแจกของขวัญให้กับผู้ร่วมงานทุกท่าน
ภาพการแสดงจากฝ่ายบริการสารสนเทศ
ภาพการแสดงประกอบเพลง “Panama” จากฝ่ายบริการสารสนเทศ
ภาพการแสดงจากฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
การแสดงประกอบเพลง “Baby Shark & Jingle Bells” จากฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพเพิ่มเติม : ถ่ายโดย นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ