5 ธ.ค. 2559 พิธีบำเพ็ญกุศลฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลฯ
ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลฯ

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 – 9.00 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดขึ้น ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ตลอดทั้งนักศึกษาเข้าร่วมพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ตลอดทั้งนักศึกษาเข้าร่วมพิธี
ภาพคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ตลอดทั้งนักศึกษาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ
ภาพบุคลาการสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ภาพบุคลาการสำนักหอสมุดกลาง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด