22 พ.ย. 2559 งานรวมพลังแห่งความภักดี “พิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.30 – 8.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี “พิธีปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดขึ้น ตามความเห็นชอบของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559 ให้จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และประชาชนทั่วไป  ร่วมแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

ภาพคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมงานพลังแห่งความภักดี
ภาพคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมงานพลังแห่งความภักดี
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง โดยรองศาสตราจารย์ ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ ร่วมงานพลังแห่งความภักดี
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง นำโดยรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพลังแห่งความภักดี
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานพลังแห่งความภักดี
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานพลังแห่งความภักดี

รายงาน :  หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ