วิทยาศาสตร์ในแฮร์รี่ พอตเตอร์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือนวนิยายชุด “แฮร์รี่ พอตเตอร์” ของ J.K. (โจแอน แคทลีน) Rowlings ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ แล้วถึงกว่า 60 ภาษา โด่งดังเป็นที่รู้จักได้รับความนิยมไปทั่วโลก และคงมีสักครั้งที่ผู้อ่านนึกสงสัย หรือจินตนาการว่าสิ่งของและพลังวิเศษจากโลกเวทมนตร์ในหนังสือว่าจะมีจริงได้หรือไม่
สุดยอดอัจฉริยะ 100 นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมประวัติและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและได้รับคำยกย่องจากทั่วโลก โดยเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ชาติ
100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้เป็นการทำบรรณนิทัศโดยนำสาระสังเขปของหนังสือแต่ละเล่มมาวิเคราะห์ วิจารณ์เชิงแนะนำหนังสือไว้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้จัดทำได้คัดเลือกหนังสือดีวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 เล่ม ซึ่งหนังสือส่วนมากจะได้รับรางวัลเกือบทุกเล่มโดยแยกเป็นสารคดีและความรู้ทั่วไป 70 เล่ม หนังสือบันเทิงคดีทางด้านวิทยาศาสตร์อีก 30 เล่ม เนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มเมื่ออ่านแล้ว ชวนหน้าติดตาม และมีประวัติของผู้เขียนแต่ละเรื่องประกอบไว้ด้วย ชื่อเรื่อง: 100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์ ผู้เขียน: ชัยวัฒน์ …
HOW SCIENCE WORK
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานตามหลักวิทยาศาสตร์ของสิ่งต่างๆ ของโลก รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตามลำดับขั้นตอน โดยให้คำอธิบาย พร้อมภาพประกอบ ซึ่งทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น