มหัศจรรย์น้ำมันหอมระเหย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือ “มหัศจรรย์น้ำมันหอมระเหย” เล่มนี้ เมื่อได้อ่านแล้วจะได้รับความรู้ขั้นพื้นฐาน ของน้ำมันหอมระเหย โดยเฉพาะผู้ที่สนใจเรื่องธรรมชาติบำบัดโดยจะได้รู้หลักการใช้ เบื้องต้น การหวนคืนสู่ความเป็นธรรมชาติบำบัด การรักษาสุขภาพในเชิงป้องกัน เพื่อได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีและประหยัด ทำให้รู้จักอโรมาเธอราพีอย่างแท้จริง ซึ่งหัวใจสำคัญของศาสตร์แห่งอโรมาเธอราพี ก็คือ กลิ่นที่ได้จากน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากธรรมชาติแท้ ๆ ซึ่งจะต้องใช้ให้ถูกต้อง และถูกวิธี จึงจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง จึงนับว่าหนังสือเล่มนี้ เหมาะจะเป็นคู่มือ …
ไม้ดอกหอม
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือ “ไม้ดอกหอม” นี้มีด้วยกัน 3 เล่ม โดยในแต่ละเล่มมีไม้ดอกหอมไม่ซ้ำกัน จัดเรียงตามลำดับอักษรของชื่อพันธุ์ไม้ในภาษาไทยโดยให้ความรู้ลักษณะทั่วไปของไม้ชนิดนั้นๆ จุดเด่นของดอกไม้ ผลของไม้ และการขายพันธุ์และปลูกเลี้ยงพันธุ์ไม้หอมแต่ละชนิดไว้อย่างละเอียด นอกจากนี้พรรณไม้ดอกหอมหลายชนิดยังมีการนำดอกมาใช้ประโยชน์เป็นพืชสมุนไพร ตามที่มีชื่ออยู่ในตำรายาไทยแผนโบราณ เช่น เกสรทั้งห้า ดังกล่าวแล้ว การนำดอกไม้หอมมาอบเครื่องหอม หรือเก็บเอาดอกมาสกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ พรรณไม้หอมบางชนิดมีตัวยาสมุนไพรอยู่ในส่วนของลำต้น และทุกชื่อไม้หอมมีภาพสีประกอบสวยงาม ชื่อเรื่อง: …
เครื่องหอมไทย ภูมิปัญญาไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือ “เครื่องหอมไทย ภูมิปัญญาไทย” เล่มนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้ในการผลิต และพัฒนาเครื่องหอมไทย ซึ่งมีกระบวนการถ่ายทอดจากการเล่าจากปากต่อปากจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดสู่ลูกหลาน หรือบุคคลใกล้ชิดที่รักใคร่ ชื่อเรื่อง: เครื่องหอมไทย ภูมิปัญญาไทย ผู้แต่ง: นันทวัน กลิ่นจำปา (เอกวโรภาส) สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1 …