เทคนิควิธีนำพืชสมุนไพรมาปรุงยา

พืชสมุนไพร เป็นยาธรรมชาติที่ดีอย่างหนึ่ง ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ตัวยามาให้มนุษย์ ได้อย่างเหมาะสมและมีคุณค่า สมุนไพรทั้งหลายมีสรรพคุณทางยา และรักษาอาการของโรคได้ดี การปรุงยาสมุนไพรนั้น จำเป็นต้องศึกษา ต้องเข้าใจ และต้องใช้ประสบการณ์ในการเก็บเอาตัวยา สมุนไพรมาอย่างถูกวิธี การเก็บเปลือก ต้น ราก เหง้า ใบ ดอก และเมล็ดพืชสมุนไพร วิธีการตาก การอบ การฆ่าเชื้อ เทคนิคการเตรียมตัวยา การบด การต้ม การปรุงยา การปั้นเป็นลูกกลอน และสรรพคุณของยาในการรักษาโรค

ชื่อเรื่อง: เทคนิควิธีนำพืชสมุนไพรมาปรุงยา

เขียนโดย: ภานุทรรศ์

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • สมุนไพรกับมนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อกันอันยาวนาน  หน้า   91
 • การเก็บพืชสมุนไพรมาปรุงยา  หน้า   98
 • สมุนไพรไทยเรารักษาโรคได้มากมาย  หน้า 113
 • ปรุงยาสมุนไพรอย่างไรให้ถูกต้อง ใช้ได้อย่างถูกวิธีด้วย  หน้า 122
 • เทคนิคการชั่ง ดวง ยาสมุนไพร การปรุงยาสมุนไพรให้ถูกหลักการ  หน้า 134
 • วิธีการปรุงยาแผนโบราณ  หน้า 145
 • เทคนิคการปรุงยาต้ม ยาชง ยาลูกกลอน ยาดองเหล้า  หน้า 152
 • แก้อาการเจ็บคอ  หน้า 193
 • แก้อาการเป็นไข้ ลดความร้อน  หน้า 200
 • แก้ท้องร่วง ท้องเสีย  หน้า 208
 • ขับปัสสาวะ  หน้า 219
 • ยาระบาย  หน้า 239
 • ความดันโลหิต  หน้า 250
 • เบาหวาน  หน้า 255