ทำเป็นธรรม

ทำเป็นธรรมรวบรวมพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ได้แก่ การศึกษา ทรงพบรัก อุบัติเหตุ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานที่ต่าง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โครงการต่างๆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอื่นๆ ในเล่มมีภาพประกอบคำอธิบายตลอด

ชื่อเรื่อง: ทำเป็นธรรม

ผู้แต่ง: ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ