พระมหาชนก

พระมหาชนก

พระราชปรารภ

 ..ทางเข้าสวนหลวงมีต้นมะม่วงสองต้น ต้นหนึ่งมีผล อีกต้นหนึ่งไม่มีผล ทรงลิ้มรสมะม่วงอันโอชา แล้วเสด็จเยี่ยมอุทธยาน. เมื่อเสด็จกลับออกจากสวนหลวง ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงที่มีผลรสดีถูกข้าราชบริพารดึงทึ้งจนโค่นลง ส่วนต้นที่ไม่มีลูกก็ยังคงตั้งอยู่ตระหง่าน แสดงว่าสิ่งใดดี มีคุณภาพ จะเป็นเป้าหมายของการยื้อแย่ง และจะเป็นอันตรายในท่ามกลางผู้ที่ขาดปัญญา.

..ทรงสนพระทัยจึงทรงค้นเรื่องพระมหาชนก ..และทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตรงจากมหาชนกชาดก..

..ทรงดัดแปลงเนื้อเรื่องในมหาชนกชาดก ให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน .. และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนภิเษกแห่งรัชกาล ให้เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของสาธุชนทั้งหลาย..

(ตัดตอนจากพระราชปรารภ ในหนังสือเรื่องพระมหาชนก)

ชื่อเรื่อง: พระมหาชนก (The Story of MAHAJANAKA)

พระราชนิพนธ์: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด