ดอกไม้เพลิงโบราณ

ดอกไม้เพลิงโบราณ

รวบรวมเรื่องดอกไม้เพลิงโบราณประเภทต่างๆ ของไทย และการประดิษฐ์วัสดุที่ใช้ การดูแสงสีและเสียง รวมถึงความหมาย และวิธีการเล่น ส่วนถาคผนวกให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของช่างดอกไม้เพลิงในสังคมไทย ในเล่มมีภาพประกอบเป็นภาพวาดตลอดเล่ม

ชื่อเรื่อง: ดอกไม้เพลิงโบราณ

ผู้แต่ง: สิทธา สลักคำ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ