คิดใหม่เพื่ออนาคต (Rethinking the future)

คิดใหม่เพื่ออนาคต (Rethinking the future)

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ธุรกิจและแบบแผนการดำเนินงานในสังคม หรือแม้กระทั่งด้านการเมือง

หนังสือคิดใหม่เพื่ออนาคต Rethinking the future เป็นหนังสือแปลที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื้อหาในเล่มได้จากการระดมความคิดของระดับผู้บริหารชั้นนำของต่างประเทศ ในด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ เทคโนโลยี การตลาด และสังคม ซึ่งเหมาะกับเหตุการณ์ปัจจุบันของเมืองไทย หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยความสดใหม่ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดแนวความคิด และวิธีการใหม่ๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน และความร่วมมือที่กำลังจะมาถึง

ชื่อเรื่อง: คิดใหม่เพื่ออนาคต (Rethinking the future)

บรรณาธิการ: โรแวน กิ๊บสัน

แปล-เรียบเรียง: ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

สถานที่: ชั้น3,2 อาคาร 1

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด