เครื่องถ้วยเบญจรงค์ และลายน้ำทอง

เครื่องถ้วยเบญจรงค์ และลายน้ำทอง

วัฒนธรรมไทยเป็นหนึ่งในหนังสือชุด “มรดกไทย” รวบรวมศิลปะเครื่องเคลือบ ประเภทเครื่องเบญจรงค์ และลายน้ำทอง ที่งดงามหาดูได้ยาก เครื่องเบญจรงค์ เป็นชื่อเรียกเครื่องเคลือบที่เขียนลวดลายลงยาด้วยสีต่างๆ โดยมีสีหลัก 5 สี คือ แดง เหลือง ขาว ดำ และเขียว หากเพิ่มสีทอง จะเรียกว่าลายน้ำทอง

ชื่อเรื่อง: เครื่องถ้วยเบญจรงค์ และลายน้ำทอง

จัดทำโดย: โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ