สู่ความสําเร็จสตาร์ทอัพเพื่อสังคม Social Startup Success
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้มีการเรียบเรียงไว้อย่างเป็นระบบ มีการชี้แนะแนวทาง และการถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติ พร้อมด้วยตัวอย่างกว่า 100 กรณีศึกษาแทรกอยู่ตลอด เพื่อนักธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป ที่ต้องการยกระดับตัวเอง เพื่อสร้างผลกระทบที่กว้างขึ้น กระตุ้นนวัตกรรม และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง