Graphic design for advertising & printing

Graphic design for advertising & printing

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงานจริง รวบรวมเรื่องต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดให้นักกราฟิกมือใหม่ และผู้สนใจงานกราฟิก เนื้อหาภายในเล่มแนะนำการออกแบบสิ่งพิมพ์ การออกแบบพื้นฐานงานกราฟิก การใช้งานโปรแกรมกราฟิก บรรทัดฐานการออกแบบกราฟิก และเทคนิคการออกแบบกราฟิกให้สวยงาม จนกระทั่งขั้นตอนการทำงานสิ่งพิมพ์ การเตรียมไฟล์ส่งพิมพ์ และยังมีเทคนิคการทำงานเด็ด ๆ ที่จะทำให้งานกราฟิกของคุณนั้นไม่ธรรมดาเกิดคุณค่าในตัวงาน ที่สำคัญเวลาคุณขายงานหรือพรีเซนต์ให้กับลูกค้าก็จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้ง่ายขึ้น

ชื่อเรื่อง: Graphic design for advertising & printing

ผู้แต่ง: อนัน วาโซะ

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

  • Intro To be Graphic Design และการติดตามเทรนด์การออกแบบใหม่     หน้า 3
  • Part 01 พื้นฐานการออกแบบ     หน้า 19
  • Part 02 พื้นฐานงานกราฟิก (Essential Skill)     หน้า 41
  • Part 03 การใช้งานโปรแกรมกราฟิก     หน้า 49
  • Part 04 บรรทัดฐานการออกแบบกราฟิก และเทคนิคการออกแบบกราฟิกให้สวยงาม     หน้า 131
  • Part 05 ขั้นตอนการทำงานสิ่งพิมพ์และการเตรียมไฟล์ส่งพิมพ์     หน้า 143
  • Workshop 01 ..     หน้า 163
  • ..
  • Workshop 10 ..     หน้า 437

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ