เหรียญที่ระลึกกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๔๒

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่ระลึก ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาศสำคัญต่างๆ โดยจำลองภาพบุคคล เหตุการณ์ หรือจารึกข้อความ โดยไม่มีราคาหน้าเหรียญ และไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ปัจจุบัน “เหรียญที่ระลึก” เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง มีการจัดทำโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และคณะบุคคลทั่วไป เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดี หรือร่วมฉลองพระเกียรติในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบรมราชวงศ์ ตลอดจนเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาศต่างๆในวาระครบรอบการก่อตั้งหน่วยงาน

ชื่อเรื่อง: เหรียญที่ระลึกกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๔๒

ดำเนินการผลิต: สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

  • คำนำ Foreword
  • เกริ่นนำ Preface
  • บทนำ Introduction     หน้า 12
  • เหรียญที่ระลึกพระมหาชนก Mahajanaka Medals     หน้า 16
  • เหรียญที่ระลึก พ.ศ.2525-2542 Commemorative Medals A.D. 1982-1999
  • เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี Medals Commemorating Rattanakosin Bicentennial Celebrations     หน้า 24
  • ..
  • เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ Medals Commemorating the 6th Cycle Birthday Anniversary of H.M. King Bhumibol Adulyadej    หน้า 274
  • ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ The Emblems of the Royal Celebrations     หน้า 280
  • ระเบียบกรมธนารักษ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก พ.ศ. 2542 The Treasury Department Regulation on the Criteria For the Production of Commemorative Coins and Medals B.F. 2542     หน้า 286

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ