ลุยยุโรป เรียน…ทำงาน…ท่องเที่ยว

ลุยยุโรป เรียน...ทำงาน...ท่องเที่ยว

เหมาะสําหรับผู้ที่ชอบท่องเที่ยวรอบโลก แต่ต้องเอาชีวิตไปฝากไว้กับบริษัททัวร์ราคามหาโหด เพื่อแลกกับความสะดวกสบาย เพราะไม่กล้าที่จะลุยเดี่ยว ทั้ง ๆ ที่การเดินทางไปเที่ยวด้วยตนเองนั้นไม่ยากเลย

ถ้าคุณเป็นแบบที่กล่าวมา หนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่ตอบโจทย์คุณมากที่สุด เพราะได้รวบรวมการแนะนํา/แนะแนว ไปเรียน ทํางาน หรือท่องเที่ยวทวีปยุโรป พร้อมเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถนําไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเดินทาง เช่น การยื่นขอวีซ่า การหาแหล่งทุนการศึกษา สภาพ ภูมิอากาศ เป็นต้น

ไม่ว่าคุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการเดินทางรอบโลก หนังสือเรื่อง ลุยยุโรป เรียน…ทํางาน…ท่องเที่ยว เล่มนี้ สามารถตอบทุกสิ่งที่คุณอยากรู้ได้แน่นอน

ชื่อเรื่อง: ลุยยุโรป เรียน…ทำงาน…ท่องเที่ยว

ผู้เขียน: รอน คำอินไช

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • ขอบฟ้ากว้าง     หน้า 11
 • Internationalization     หน้า 17
 • สู่ฟากฟ้าแดนไกล     หน้า 23
 • ประเทศไหนดี?     หน้า 29
 • ไปย่ำยุโรปฤดูไหนดี?     หน้า 35
 • ..
 • วีซ่าเชงเกน (ยากนิดเดียว)     หน้า  253
 • ขอวีซ่าอย่างไรให้ไปโลด     หน้า  257
 • “ไปนอก” แบบต่างด้าวอพยพเข้าเมือง     หน้า  265
 • สิทธิ์ (น่ารู้) ของผู้โดยสารเครื่องบิน     หน้า 273
 • ภาคผนวก     หน้า 280

เรียบเรียงข้อมูลโดย: วสันต์ สระพัง งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ