สร้างโลกไร้จน (Creating a world without poverty)

สร้างโลกไร้จน (Creating a world without poverty)มูฮัมหมัด ยูนุส (Muhammad Yunus) เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2006 และผู้ให้กำเนิดธนาคารกรามีน ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อคนจนแห่งแรกของโลก และได้ออกมาประกาศจุดยืนต่อสู้กับความจนให้หมดไปจากโลกนี้ ด้วยกลยุทธ์ที่สั่งสมจากประสบการณ์ทำงานเพื่อคนจนมากว่า 30 ปี โดย เครื่องมือในการต่อสู้กับความจนที่เขาแนะนำคือ ธุรกิจเพื่อสังคม และไมโครเครดิต

หากคุณสงสัยว่า.. ไมโครเครดิตคืออะไร ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) คืออะไร แตกต่างจากองค์กรการกุศล องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และการประกอบการเพื่อสังคมอย่างไร รวมถึงความคิดที่ว่า เราจะกำจัดความจนให้หมดไปจากโลกนี้ได้จริงหรือ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ

ชื่อเรื่อง: สร้างโลกไร้จน (Creating a world without poverty)

โดย: Muhammad Yunus

แปลโดย: สฤณี อาชวานันทกุล

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำสำนักพิมพ์ หน้า 8
 • คำนำผู้แปล หน้า 10
 • บทนำ : ตั้งต้นด้วยการจับมือ หน้า 17
 • ภาคแรก : ศักยภาพของธุรกิจเพื่อสังคม หน้า 27
  • บทที่ 1 ธุรกิจชนิดใหม่ หน้า 29
  • บทที่ 2 ธุรกิจเพื่อสังคม : คืออะไร และไม่ใช่อะไร หน้า 50
  • ภาคสอง : การทดลองของกรามีน หน้า 75
  • บทที่ 3 การปฏิวัติของไมโครเครดิต หน้า 77
  • บทที่ 4 จากไมโครเครดิตสู่ธุรกิจเพื่อสังคม หน้า 117
  • บทที่ 5 การต่อกรกับความยากจน : บังกลาเทศและไกลออกไป หน้า 147
  • บทที่ 6 พระเจ้าอยู่ในรายละเอียด หน้า 17
  • บทที่ 7 โยเกิร์ตทีละถ้วย หน้า 209
 • ภาคสาม : โรคไร้จน หน้า 227
  • บทที่ 8 ขยายตลาด หน้า 229
  • บทที่ 9 เทคโนโลยีข้อมูล โลกาภิวัฒน์ และโลกที่เปลี่ยนไป หน้า 254
  • บทที่ 10 อันตรายของความเจริญ หน้า 273
  • บทที่ 11 เอาความจนใส่พิพิธภัณฑ์ หน้า 297
 • ปัจฉิมลิขิต “ความจนคือภัยคุกคามสันติภาพ” หน้า 310
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หน้า 324
 • รู้จักผู้เขียน หน้า 325
 • รู้จักผู้แปล หน้า 326

รวบรวมข้อมูลโดย: หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด