วิชาสุดท้าย ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน

วิชาสุดท้าย ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนรวมสุนทรพจน์ในพิธีจบการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา กล่าวโดยผู้ที่ได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในชีวิต อาทิเช่น Steve Jobs, Bill Gates และ J.K. Rowling และยังเป็นของขวัญยอดฮิตที่นิยมมอบให้บัณฑิตจบใหม่ จนมีคำขวัญประจำหนังสือว่า “หนังสือที่บัณฑิตมอบให้บัณฑิต” อีกด้วย

ในชุดมี 2 เล่ม รวม 20 สุนทรพจน์ เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตสำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษา และต้องก้าวออกไปเผชิญโลกแห่งการทำงาน

ชื่อเรื่อง: วิชาสุดท้าย ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน

แปลโดย: สฤณี อาชวานันทกุล

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ (จากเล่ม 1)

 • คำนำ หน้า 8
 • Steve Jobs : “อย่าทิ้งความกระหาย อย่าคลายความซื่อ” หน้า 12
 • Bill Gates : “จงต่อกรกับความไม่เท่าเทียมอันร้ายกาจ” หน้า 28
 • David Foster Wallace : “คุณค่าที่แท้จริงของการศึกษา” หน้า 52
 • Russell Baker : “สิบข้อที่จะช่วยคุณหลีกเลี่ยงการทำให้โลกแย่ลงกว่าเดิม” หน้า 74
 • Bono : “นั่นไม่ใช่อุดมการณ์ นั่นคือภาวะฉุกเฉิน” หน้า 92
 • Jerry Zucker : “จงวัดความสำเร็จด้วยความสุขของผู้คนรอบตัวคุณ” หน้า 114
 • Marc Lewis : “กลืนความกลัวเข้าไป แล้วเข้าไปนั่งในรถเข็น” หน้า 130
 • Michael Bloomberg : “ทุกอย่างที่จำเป็นต้องรู้ภายในวันรับปริญญา” หน้า 148
 • Martha Nussbaum : “สำนึกของพลเมืองที่เปี่ยมความเอื้ออาทร” หน้า 170
 • Robert B.Reich : “ความรู้ในตัวตน” หน้า 192

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด